Απαραίτητα Δικαιολογητικά Αγοραπωλησίας

Έξοδα αγοραπωλησίας – Απαραίτητα δικαιολογητικά

 

 


Έξοδα αγοράς - πώλησης ακινήτου

Έχετε αποφασίσει να προχωρήσετε στην πώληση ή την αγορά ενός ακινήτου;
Σας παρουσιάζουμε παρακάτω τις χρηματικές υποχρεώσεις που έχετε σε μια διαδικασία αγοροπωλησίας.

Δικηγόρος

Η παρουσία ειδικευμένου δικηγόρου σας είναι επιβεβλημένη σε κάθε συναλλαγή ακινήτου. Κάθε Δικηγόρος όπως και κάθε επαγγελματίας ειδικεύεται σε κάποιο είδος υποθέσεων που χειρίζεται, για αυτό τόσο για το συμφέρον το δικό σας όσο και για την αποφυγή περιττής ταλαιπωρίας το κριτήριο επιλογής δικηγόρου πρέπει να είναι εκτός από την σχέση εμπιστοσύνης , η ειδίκευση του στο αντικείμενο που θα του ανατεθεί.

Για αγοροπωλησίες άνω των 29.347 ευρώ είναι απαραίτητη η παράσταση των δικηγόρων πωλητή και αγοραστή. Η ελάχιστη νόμιμη αμοιβή στο κάθε συμβαλλόμενο ανέρχεται από 0,5% έως 1,2% στην αξία του συμβολαίου αναλόγως το τίμημα της αγοραπωλησίας. Ο αγοραστής επιβαρύνεται και με την αμοιβή του δικηγόρου του για τον έλεγχο των τίτλων. Οι αμοιβές των δικηγόρων μπορούν να διαφοροποιηθούν προς τα πάνω ανάλογα με την περίπτωση.

Σε περίπτωση που δεν έχετε δικό σας δικηγόρο, το γραφείο μας διαθέτει πεπειραμένους δικηγόρους για την άμεση εξυπηρέτησή σας. 

Συμβολαιογράφος

Ο συμβολαιογράφος είναι άμισθος δημόσιος λειτουργός. Διορίζεται μόνιμα από τον Υπουργό Δικαιοσύνης και καθήκοντά του είναι η προστασία του δημοσίου συμφέροντος, της δημόσιας ασφάλειας και της δημοσιονομικής και κοινωνικής πολιτικής.

Τα συμβολαιογραφικά έξοδα επιβαρύνουν τον αγοραστή και ανέρχονται σε 1,20% της αξίας του συμβολαίου πλέον 130 ?. Στο ποσό που προκύπτει, αναλογεί 9% στο Ταμείο Νομικών, 6% στο Ταμείο Ασφαλίσεως Συμβολαιογράφων, και 85% στην αμοιβή του συμβολαιογράφου. 

Ο ρόλος εξειδικευμένου συμβολαιογράφου είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την αυτή καθ' αυτή νομιμότητα της διατύπωσης της κάθε συμφωνίας στα επίσημα συμβόλαια για αυτό και το γραφείο μας σε περίπτωση που δεν έχετε έμπιστο συμβολαιογράφο σας παρέχει έναν για την δική σας εξυπηρέτηση. 

Υποθηκοφυλακείο

Τα έξοδα μεταγραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας στο υποθηκοφυλακείου τα οποία ανέρχονται σε 4,75 τοις χιλίοις επί της αξίας του συμβολαίου και επιβαρύνουν τον αγοραστή.

Μεσίτης

Ο Μεσίτης εισπράττει ως αμοιβή - προμήθεια ένα ποσοστό 2%, το οποίο υπολογίζεται επί της πραγματικής τιμής που μεταβιβάστηκε το ακίνητο + ΦΠΑ 24%.  Οι Μεσίτες εισπράττουν την προμήθειά τους μόνο εάν έχουν υποδείξει κάποιο σπίτι και όταν η υπόθεση φθάσει στο συμβολαιογράφο. 

Φόρος μεταβίβασης 
Όσα ακίνητα έχουν άδεια οικοδομής το έτος του 2006 και ύστερα επιβαρύνονται με φπα 24% στην 1η μεταβίβαση μόνο σε περίπτωση που ο πωλητής είναι κατασκευαστική εταιρεία. Εάν το ακίνητο είναι 1η κατοικία ο αγοραστής απαλλάσσεται από τον φπα και και πληρώνει μόνο 3% φόρο μεταβίβασης επί της αντικειμενικής αξία του ακινήτου ή της τιμής που αναγράφεται στο συμβόλαιο εάν είναι μεγαλύτερη. Εάν το ακίνητο έχει άδεια οικοδομής πριν το 2006 δεν επιβαρύνεται με φπα.  

 

 

 

Δικαιολογητικά Αγοροπωλησίας


Δικαιολογητικά αγοράς - πώλησης ακινήτου -Απαλλαγές πρώτης κατοικίας

Θέλετε να πουλήσετε ή να αγοράσετε ένα ακίνητο;
Σας παρουσιάζουμε τα βασικά έγγραφα που απαιτούνται για την αγορά και την πώληση ενός ακινήτου. Περισσότερες λεπτομέρειες μπορείται να πάρετε από τον συμβολαιογράφο που θα συντάξει τα συμβόλαια του ακινήτου σας

Δικαιολογητικά αγοράς ακινήτου

1) Φωτοτυπία ταυτότητας.

2) Δηλώσεις για απαλλαγή πρώτης κατοικίας ή μη τις οποίες συντάσσει ο συμβολαιογράφος.

3) Ε9 εάν έχετε άλλα ακίνητα για την εφορία.

Δικαιολογητικά πώλησης ακινήτου

1) Φωτοτυπία της ταυτότητος. 

2) Τίτλοι του ακινήτου (Συμβόλαια). 

3) 'Άδεια οικοδομής.

4) Τοπογραφικό του οικοπέδου συν την κάτοψη ορόφου. 

5) Υπεύθυνη δήλωση Ν.2238/94 θεωρημένη από την ΔΟΥ ή πιστοποιητικό αν το ακίνητο είναι μισθωμένο.

6) Υπεύθυνη δήλωση Ν.2459/97 θεωρημένη από την ΔΟΥ. 

7) Φορολογική ενημερότητα.

8). Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΙΚΑ όταν ο πωλητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

9 Όταν το ακίνητο προέρχεται από γονική παροχή, δωρεά ή κληρονομιά, πιστοποιητικό από την αρμόδια ΔΟΥ ότι το ακίνητο δεν οφείλει φόρο .

10) Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) από τον Δήμο που ανήκει το ακίνητο (με τελευταίο εξοφλημένο λογαριασμό της ΔΕΗ και συμβόλαιο). 

11) Μισθωτήριο συμβόλαιο αν το ακίνητο είναι μισθωμένο.

12) Δήλωση φόρου υπεραξίας την οποία θα συντάξει ο συμβολαιογράφος

Εάν έχετε ερωτήσεις - επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας.